văn khố: Tháng Tám 2020

Lãi suất cho vay mua nhà giảm

Tin vui: Lãi suất cho vay mua nhà giảm – Bản tin Tài Chính Kinh Doanh 25-8-2020

Tin vui: Lãi suất cho vay mua nhà giảm Bản tin Tài Chính Kinh Doanh 25-8-2020 Vâng thư quý vị, khảo sát từ nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy:Trên 50% người đi mua nhà đều có nhu cầu vay tiền ngân hàng. Bên cạnh vốn tích lũy; vay mượn của người thân.Và…

Xem chi tiết