Tin mới

LỄ BỔ NHIỆM G30 TUẤN

LỄ BỔ NHIỆM G30 PHẠM HÙNG TUẤN

LỄ BỔ NHIỆM G30 PHẠM HÙNG TUẤN

Ngày 01-11-2021 tại văn phòng công ty CP Bất động sản Làm Tử Tế đã diễn ra buổi lễ bổ nhiệm G30 cho anh Phạm Hùng Tuấn.

Với quyết định này, G30 Tuấn sẽ có trách nhiệm:

  • Chăm sóc, phát triển điều hành G5, chuyên viên, học viên trong hệ thống theo đúng quy định và quy trình của LTTland.
  • Triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ được quy định.

Nhiệm kỳ thực hiện của G30 Tuấn là kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/01/2022.

Đây là một trong những chức vụ quan trọng để hỗ trợ và điều hành các thành viên khác trong công ty, phối hợp cùng với ban giám đốc để điều hành tập thể LTTLAND ngày càng vững mạnh.

Một vài hình ảnh của buổi lễ hôm nay:

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Chân dung G30 Phạm Hùng Tuấn được bổ nhiệm ngày 01-11-2021

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn ngày 01-11-2021

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Lễ bổ nhiệm G30 Phạm Hùng Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.