văn khố: Tháng Chín 2020

Dã ngoại công ty LTTLAND

Chuyến dã ngoại tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 của LTTLAND

Chuyến dã ngoại tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 của LTTLAND Thời gian thấm thoát thoi đưa, hành trình năm 2020 của tập thể công ty LTTLAND đã trải qua hơn một nửa chặng đường của năm. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nhiều tháng qua nên buổi tổng kết 6 tháng…

Xem chi tiết