Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng cảm ơn LTTLAND
Tôi là người Hàn Quốc số ở Đà Nẵng 9 năm rồi

Tôi là người Hàn Quốc số ở Đà Nẵng 9 năm rồi

Trước đây tôi tự tìm nhà thuê nên rất mệt mỏi.

Một số năm trước tôi đến khu đô thị FPT và gặp anh Hiếu,

Chủ công ty BĐS LTT Anh Hiếu tìm giúp nhà cho tôi một cách nhiệt tình,

chu đáo luôn luôn đứng bên người thuê nhà khi nhà có vấn đề thì đã giúp giải quyết nhanh chong chóng

Tôi rất cảm ơn  BĐS LTT về sự hỗ trợ đến bây giờ.

 

Khách hàng cảm nhận vền LTTLAMD - Bất động sản làm tử tế

Khách hàng cảm nhận vền LTTLAMD – Bất động sản làm tử tế

Khách hàng cảm ơn LTTLAND

Khách hàng cảm ơn LTTLAND

Khách hàng cảm nhận vền LTTLAMD - Bất động sản làm tử tế
Khách hàng nói về chúng tôi
Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi