Về LTTland

  • LTTland.com là một trong những trang web của Công Ty CP Bất Động Sản Làm Tử Tế.
  • LTTland nhận được sự tín nhiệm của khách hàng thông qua những việc làm tư vấn môi giới bất động sản, thuê và cho thuê trên địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam trong 10 năm qua. Nhờ đó LTTland có được nhiều quý khách hàng thân thiết và họ còn giới thiệu giúp cho LTTland nhiều người thân, bạn bè của họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Để đáp ứng việc phục vụ số lượng lớn khách hàng một cách nhanh và hiệu quả chúng tôi ra đời trang web LTTland.com.

 

  • Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ với quý khách hàng hệ thông giá trị của Công Ty CP Bất Động Sản Làm Tử Tế:

1- Sứ mệnh:

LTT từng bước tạo ra hệ sinh thái bất động sản bền vững với những giá trị trường tồn cho khách hàng, thông qua việc không ngừng nỗ lực phát triển con người.

2- Tầm nhìn:

LTT trở thành tập đoàn có hệ sinh thái bất động sản tiên phong, nắm giữ vị thế và uy tín trong khu vực.

Đến năm 2025:

–       Có 110 nhà lãnh đạo.

–    Phục vụ 40.000 khách hàng mỗi năm.

3- Giá tri cốt lõi:

–    Chính trực trong mọi hoàn cảnh

–    Trách nhiệm trong mỗi hành động

–    Cho đi nhiều hơn mỗi ngày

–    Khát vọng vượt qua chính mình

–    Cho người, vì người, do người

4- Triết lý kinh doanh:

–    “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.  -(Mt 7,12)-

–    “Hạnh phúc là khi mà những gì mà bạn nghĩ, những gì mà bạn nói và những gì mà bạn làm hoà quyện với nhau”. – Mahatma Gandhi –

–    “Vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất”. – Giản Tư Trung –