All Posts in Category: Bản tin LTTLAND

Lễ bổ nhiệm G5 Nguyễn Thị Mỹ

Lễ bổ nhiệm G5 Nguyễn Thị Mỹ Hôm nay, thứ 2 ngày 8-11-2021 LTTLAND làm lễ bổ nhiệm G5 cho chuyên viên Nguyễn Thị Mỹ Chúc mừng G5 Nguyễn Thị Mỹ trong chức vụ mới LTTLAND lại có thêm một chiến binh mới trong hàng ngũ G5 Cầu chúc G5 Mỹ sẽ cùng với đội…

Read More