Tin mới

Hướng quy hoạch các phân khu sắp tới của Đà Nẵng

Hướng quy hoạch các phân khu sắp tới của Đà Nẵng

Hướng quy hoạch các phân khu sắp tới của Đà Nẵng

Theo Báo Đầu Tư.

“Chúng tôi đặt quyền lợi của Thành phố lên trên, quý vị đặt quyền lợi của doanh nghiệp lên trên. Hài hòa quyền lợi của Thành phố và nhân dân với nhà đầu tư thì chúng ta sẽ gặp nhau”.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh khẳng định khi nói về hướng quy hoạch các phân khu sắp tới của Đà Nẵng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.